Gå til innholdet

Frontier Fund

NMI Frontier Fund investerer primært i voksende mikrofinansinstitusjoner, både direkte og gjennom mikrofinansfond.

Voksende mikrofinansinstitusjoner er institusjoner med gode utsikter for å oppnå fornuftige økonomisk resultater i løpet av de neste årene. Disse institusjonene er gjerne mindre og nyere organisasjoner som vokser raskt, og som leverer produkter og tjenester i særlig utfordrende regioner og/eller markedssegmenter. Institusjonene innfører ofte også nye og innovative produkter, tjenester og distribusjonskanaler. Mange av institusjonene endres fra frivillige organisasjoner (NGO), og har ennå ikke tiltrukket seg betydelige investeringer fra nasjonale eller internasjonale kapitalmarkeder. De har gjerne liten erfaring fra å jobbe tett med internasjonale institusjonelle investorer.

Fokus: Afrika sør for Sahara og Sør-Asia
Frontier Fund konsentrerer seg om Afrika, sør for Sahara og Sør-Asia. Fondets fokusland er Kamerun, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria, Senegal, Tanzania, Uganda, India og Pakistan. Fondet kan også vurdere investeringer utenfor disse fokuslandene. 

graf_Frontier_Fond

 Frontier Fund kan foreta investeringer i både egenkapital og lån til voksende mikrofinansinstitusjoner. Fondet's hovedvekt er på egenkapitalinvesteringer. Gjennom egenkapitalinvesteringene tar fondet primært mindretallsposisjon (10-30% eierandel) for å kunne være en aktiv investor.
 
3a_Gjeld_vs_egenkapital_Frontier_Fond
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo