Gå til innholdet

Fefisol

 Mikrofinansfondet FEFISOL ble grunnlagt av Solidarité International pour le Développement et l'Investissement (SIDI), Etimos og Alterfin. Felles for de tre institusjonene er at de alle har en omfangsrik investeringsbakgrunn. FEFISOL administreres av porteføljeforvalter SIDI, som igjen engasjerer Etimos og Alterfin til å bidra med investeringstjenester.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo