Gå til innholdet

ProgRession

Progression Eastern African Microfinance Equity Fund (Progression) er et mikrofinansfond Vehicle grunnlagt av personer med lang erfaring i mikrofinans sektoren i Øst-Afrika. Selskapet tar sikte på å oppnå verdistigning og en positiv sosial avkastning primært ved å gi egenkapital til mikrofinansinstitusjoner og mikrofinans relaterte bedrifter i Øst-Afrika.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo