Gå til innholdet

Fund III

NMI Fund III investerer i mikrofinansinstitusjoner som viser evnen til å vokse finansielt, og som samtidig oppnår sosiale mål.
Voksende mikrofinansinstitusjoner er institusjoner med gode utsikter for å oppnå gode resultater i løpet av de neste årene. De er gjerne mindre og nyere organisasjoner som vokser raskt, og som leverer produkter og tjenester i særlig utfordrende regioner og/eller markedssegmenter. Institusjonene innfører også nye og innovative produkter, tjenester og distribusjonskanaler. Dette er institusjoner som ofte endrer legal status fra frivillige organisasjon (NGO), og som ennå ikke har tiltrukket seg betydelige investeringer fra nasjonale eller internasjonale kapitalmarkeder. De fleste har ikke jobbet tett med internasjonale institusjonelle investorer.

Satsningsområde: Afrika sør for Sahara og Sør- og Sørøst - Asia
Fund III konsentrerer seg om Afrika sør for Sahara og Sør- og Sørøst-Asia. For å kunne utvikle og bistå på en så hensiktsmessig måte som mulig, fokuserer fondet spesielt på følgende land: Kamerun, Ghana, Kenya, Madagaskar, Mosambik, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia, India og Indonesia. Fondet kan også vurdere investeringer utenfor disse fokuslandene.

Dybdekunnskapen om markedet er basert på NMIs erfarne ledergruppe, i tillegg til verktøy som Teknisk Assistanse (TA). Hovedfokuset er å balansere langsiktig positiv sosial betydning med god økonomiske avkastning.
Fund III kan investere i både egenkapital og lån til voksende mikrofinansinstitusjoner, og retter seg spesielt mot egenkapitalinvesteringer. Gjennom disse egenkapitalinvesteringene tar fondet en mindretallsposisjon, og vil være en aktiv investor. 
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo