Gå til innholdet

PRIDE Tanzania

Pride Tanzania er en av de største mikrofinansinstitusjonene i Tanzania. Selskapet ble etablert i 1994 gjennom støtte fra NORAD, men har siden 2001 finansiert seg selv gjennom overskudd og lånefinansiering. Pride har et landsomfattende filialnett og fokuserer på gruppelån til privatpersoner og individuelle lån til mindre enkeltmannsbedrifter. Pride er organisert som en frivillig organisasjon ( NGO) men konkrete planer å bli en lisensiert bank slik at de kan ta innskudd fra kundene.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo