Gå til innholdet

Global Fund

NMI Global Fund investerer primært i andre mikrofinansfond, samt i veletablerte mikrofinansinstitusjoner.

Flesteparten av investeringene i NMI Global Fund er investeringer i andre mikrofinansfond. Etablerte porteføljeforvaltere som har tidligere forvaltet mikrofinansfond har både erfaring og dokumenterte resultater gjennom tidligere investeringer. Fond forvaltet av anerkjente forvaltere vil derfor kunne ha en lavere risiko enn direkteinvesteringer.

NMI Global Fund kan også investere direkte i etablerte mikrofinansinstitusjoner. Etablerte mikrofinansinstitusjoner vil som regel ha et betydelig filialnett, dyktige og profesjonelle medarbeidere og en stor kundebase. De har i tillegg vist at de kan tiltrekke og utnytte investeringskapital fra nasjonale og internasjonale kapitalmarkeder, og kan arbeide godt sammen med dem som stiller opp med slik kapital. 


Satsningsområder: Afrika, Asia og Latin-Amerika

NMI Global Fund støtter vekst og videreutvikling av etablerte mikrofinansinstitusjoner. Ved å investere i disse mikrofinansinstitusjonene, bidrar vi til at de kan gå inn i nye markeder og utvikle nye produkter og tjenester. NMI Global Fund har hovedtyngden av sine investeringer i Afrika, Asia og Latin-Amerika. 

graf_global_fond


NMI Global Fund har både gjelds- og egenkapitalinvesteringer i sin portefølje. 

3a_Gjeld_vs_egenkapital_global_fond

Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo