Gå til innholdet

Bank Andara

Bank Andara er en fullverdig bank med fokus på å kombinere en sosial og en finansiell bunnlinje. Siden oppstarten i 2009 har bankens mål vært å fungere som en førsteklasses, banebrytende finansiell partner i det indonesiske mikrofinansmarkedet. Bankens hovedfokus er innovasjon og god tilgjengelighet i markeder som mangler tilgang til finansielle tjenester. Bank Andara er betraktet som en strategisk bankpartner i den indonesiske mikrofinanssektoren. Hovedvekt ligger på utlån og tjenester til mikrofinansinstitusjoner.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo