Gå til innholdet

Developing World MarkeTs Income Fund

Developing World Markets Income Fund (DWMF) er et SICAV-fond etablert i Luxembourg. DWMF tilbyr hovedsakelig lån til etablerte og voksende mikrofinansinstitusjoner som finansierer mikro-, små og mellomstore bedrifter. Slik kan DWMF hjelpe bedriftene til videre vekst og entreprenørskap. DWMF kan også investere i andre finansielle tjenester som er relatert til mikrofinans, som mikro-forsikring og mikro-huslån for fattige. 
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo