Gå til innholdet

MIGROF

Microfinance Growth Fund (MIGROF) er en ny lånefasilitet som tilbyr mellomlang og langsiktig lånefinansiering for mikrofinansinstitusjoner i Latin Amerika og Karibia. MIGROF investerer i seniorlån til etablerte mikrofinansinstitusjoner og forventer å kunne dekke 4,5 millioner av regionens fattige. Det forventes at ca. 55 % av låntagerne er kvinner. Utlånene til mikrofinansinstitusjonene foretas i både lokal valuta og USD. 
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo