Gå til innholdet

REGMIFA

Ideen om å etablere et investeringsfond som kan støtte opp under mikro-, små og mellomstore virksomheter i Afrika, sør for Sahara, ble skapt på G8-møtet i Heiligendamm i 2007 under navnet Regional MSME Invest Fund for Sub-Saharan Africa (REGMIFA). Med støtte av den tyske ministeren for økonomisk utvikling og samarbeid (BMZ), har KfW tatt initiativ til å føre prosessen videre. Dette i nært samarbeid med en gruppe på ytterligere 10 statlige utviklingsorganer for finansielle institusjoner.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo