Gå til innholdet

Triodos

Triodos Microfinance Fund (TMF) er et delvis tidsbestemt gjensidig fond etablert i Luxembourg. TMF har som mål å gi et bærekraftig og aktivt bidrag til reduksjon av fattigdom. Dette gjør de ved å gi økt tilgang til finansielle tjenester for familier med lav inntekt, gjennom investeringer i mikrofinansinstitusjoner. Fondet har som målsetning å stimulere til lokalt entreprenørskap i mindre utviklede land, og å støtte kvinner økonomisk og sosialt.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo