Gå til innholdet

WWB

Women’s World Banking Capital Partners, LP er et microfinansfond etablert av Women’s World Banking. Fondet gjør hovedsakelig egenkapitalinvesteringer til mikrofinansinstitusjoner som er medlem av Women’s World Banking nettverket i utviklingsland over hele verden.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo