Gå til innholdet

Hva gjør vi?

NMI bidrar med ulike former for kapital til bærekraftige mikrofinansinstitusjoner, slik at de kan oppnå mål for finansielle og sosial utvikling.

Hva er Mikrofinans ?

Mikrofinans er en mangfoldig sektor. Den inkluderer alt fra uformelle sparegrupper med få medlemmer, til svært store institusjoner som Grameen Bank i Bangladesh, med over 7 millioner medlemmer.
Etterspørselen etter tjenestene til mikrofinansinstitusjoner er stor, for det er anslått at om lag 2,5 milliarder mennesker i verden ikke har tilgang til finansielle tjenester som lån, spareprodukter og forsikring.
Les mer..
leftQuoteIcon
Mikrofinans er tilgang til lån, sparing og andre grunnleggende finansielle tjenester for fattige. Som alle andre trenger mennesker som lever i fattigdom mange ulike finansielle tjenester for å kunne drive virksomhet, bygge opp økonomiske reserver, jevne ut forbruk og å skjerme seg mot risiko. Finansielle tjenester for denne målgruppen inkluderer lån til arbeidskapital, forbrukerlån, spareprodukter, pensjon, forsikring og betalingstjenester.»
rightQuoteIcon
The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) ´s definisjon av mikrofinans

InvESTERINGER I MIkROFINANs

Siden oppstarten i 2008 har NMI gjort i overkant av 30 investeringer, hvorav ca 2/3 er direkteinvesteringer i mikrofinansinstitusjoner gjennom egenkapital og utlån. Den siste 1/3 er investeringer gjort via fond.
 • Global Fund

  NMI Global Fund investerer primært i andre mikrofinansfond, samt i veletablerte mikrofinansinstitusjoner.
 • Frontier Fund

  NMI Frontier Fund investerer primært i voksende mikrofinansinstitusjoner, både direkte og gjennom mikrofinansfond.
 • Fund III

  NMI Fund III investerer i mikrofinansinstitusjoner som viser evnen til å vokse finansielt, og som samtidig oppnår sosiale mål.
 • Flesteparten av investeringene i NMI Global Fund er investeringer i andre mikrofinansfond. Etablerte porteføljeforvaltere som har tidligere forvaltet mikrofinansfond har både erfaring og dokumenterte resultater gjennom tidligere investeringer. Fond forvaltet av anerkjente forvaltere vil derfor kunne ha en lavere risiko enn direkteinvesteringer.

  NMI Global Fund kan også investere direkte i etablerte mikrofinansinstitusjoner. Etablerte mikrofinansinstitusjoner vil som regel ha et betydelig filialnett, dyktige og profesjonelle medarbeidere og en stor kundebase. De har i tillegg vist at de kan tiltrekke og utnytte investeringskapital fra nasjonale og internasjonale kapitalmarkeder, og kan arbeide godt sammen med dem som stiller opp med slik kapital. 


  Satsningsområder: Afrika, Asia og Latin-Amerika

  NMI Global Fund støtter vekst og videreutvikling av etablerte mikrofinansinstitusjoner. Ved å investere i disse mikrofinansinstitusjonene, bidrar vi til at de kan gå inn i nye markeder og utvikle nye produkter og tjenester. NMI Global Fund har hovedtyngden av sine investeringer i Afrika, Asia og Latin-Amerika. 

  graf_global_fond


  NMI Global Fund har både gjelds- og egenkapitalinvesteringer i sin portefølje. 

  3a_Gjeld_vs_egenkapital_global_fond

 • Voksende mikrofinansinstitusjoner er institusjoner med gode utsikter for å oppnå fornuftige økonomisk resultater i løpet av de neste årene. Disse institusjonene er gjerne mindre og nyere organisasjoner som vokser raskt, og som leverer produkter og tjenester i særlig utfordrende regioner og/eller markedssegmenter. Institusjonene innfører ofte også nye og innovative produkter, tjenester og distribusjonskanaler. Mange av institusjonene endres fra frivillige organisasjoner (NGO), og har ennå ikke tiltrukket seg betydelige investeringer fra nasjonale eller internasjonale kapitalmarkeder. De har gjerne liten erfaring fra å jobbe tett med internasjonale institusjonelle investorer.

  Fokus: Afrika sør for Sahara og Sør-Asia
  Frontier Fund konsentrerer seg om Afrika, sør for Sahara og Sør-Asia. Fondets fokusland er Kamerun, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria, Senegal, Tanzania, Uganda, India og Pakistan. Fondet kan også vurdere investeringer utenfor disse fokuslandene. 

  graf_Frontier_Fond

     Frontier Fund kan foreta investeringer i både egenkapital og lån til voksende mikrofinansinstitusjoner. Fondet's hovedvekt er på egenkapitalinvesteringer. Gjennom egenkapitalinvesteringene tar fondet primært mindretallsposisjon (10-30% eierandel) for å kunne være en aktiv investor.
   
  3a_Gjeld_vs_egenkapital_Frontier_Fond
 • Voksende mikrofinansinstitusjoner er institusjoner med gode utsikter for å oppnå gode resultater i løpet av de neste årene. De er gjerne mindre og nyere organisasjoner som vokser raskt, og som leverer produkter og tjenester i særlig utfordrende regioner og/eller markedssegmenter. Institusjonene innfører også nye og innovative produkter, tjenester og distribusjonskanaler. Dette er institusjoner som ofte endrer legal status fra frivillige organisasjon (NGO), og som ennå ikke har tiltrukket seg betydelige investeringer fra nasjonale eller internasjonale kapitalmarkeder. De fleste har ikke jobbet tett med internasjonale institusjonelle investorer.

  Satsningsområde: Afrika sør for Sahara og Sør- og Sørøst - Asia
  Fund III konsentrerer seg om Afrika sør for Sahara og Sør- og Sørøst-Asia. For å kunne utvikle og bistå på en så hensiktsmessig måte som mulig, fokuserer fondet spesielt på følgende land: Kamerun, Ghana, Kenya, Madagaskar, Mosambik, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia, India og Indonesia. Fondet kan også vurdere investeringer utenfor disse fokuslandene.

  Dybdekunnskapen om markedet er basert på NMIs erfarne ledergruppe, i tillegg til verktøy som Teknisk Assistanse (TA). Hovedfokuset er å balansere langsiktig positiv sosial betydning med god økonomiske avkastning.
  Fund III kan investere i både egenkapital og lån til voksende mikrofinansinstitusjoner, og retter seg spesielt mot egenkapitalinvesteringer. Gjennom disse egenkapitalinvesteringene tar fondet en mindretallsposisjon, og vil være en aktiv investor. 

Lenker

CGAP
CGAP er den ledende uavhengige kilde til objektiv informasjon, fagekspertise og nyskapende løsninger for mikrofinans.  CGAP arbeider med finansbransjen, myndigheter og investorer for å kunne utvide tilgangen til finansielle tjenester for fattige mennesker verden over. 
MSC
The Microcredit Summit Campaign bringer sammen mikrofinansaktører, interesse-organisasjoner, utdannings-institusjoner, donorer, internasjonale investormiljø, frivillige organisasjoner (NGO ‘er) og andre involvert i mikrofinans for å fremheve den beste praksisen innen området samt til å stimulere til informasjonsutveksling og arbeide mot organisasjonens målsetninger.
MG
Microfinance Gateway er den mest utviklede online kilde for mikrofinans. Den inneholder forskning og publikasjoner, diskusjonsforum, artikler, profiler for organisasjoner og konsulenter i tillegg til siste nytt innen nyheter, hendelser jobbmuligheter innen mikrofinans. Målsetningen for nettstedet er å fremheve kunnskap og motivere til innovasjon innen mikrofinansbransjen.
SP
Social Performance Task Force (SPTF) ble etablert i 2005 med visjon om å sikre at arbeidet med sosial utvikling inngår i de daglige arbeidsprosesser og er betraktet som grunnleggende for å oppnå sosial utvikling innen mikrofinans. I dag består organisasjonen av ca 1600 medlemmer innen mikrofinans med aktører innen utøvende institusjoner, donorer, investorer, lokale og regionale nettverk, tilbydere av teknisk assistanse, rating byråer, akademikere, forskere og andre miljøer.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo