Gå til innholdet

hva er egentlig mikrofinans ?

2,5 milliarder mennesker i verden ikke har tilgang til finansielle tjenester som lån, spareprodukter og forsikring. Disse menneskene er mikrofinansinstitusjonenes målgruppe. Tilbydere i dette markedet er frivillige organisasjoner (NGO), kooperativer, selvhjelpsgrupper, medlemsbanker, kommersielle og statlige banker, forsikringsselskaper og spesialiserte mikrofinansinstitusjoner.

Et lån til en fattig person kan gjøre en stor forskjell. Ofte er det tilgang til lån som gjør det mulig å starte en virksomhet. Lånet oppmuntrer til inntektsskapende aktivitet, med målbare effekter på sysselsetting og økonomisk aktivitet i samfunnet. Et lite lån til en person eller familie kan også sikre kontantstrømmen som er nødvendig for å dekke grunnleggende menneskelige behov.

Sysselsetting, ressurser og sosial status
Tilgang til finansielle tjenester for de fattige påvirker den nasjonale økonomien i utviklingsland positivt gjennom sysselsetting og økonomisk aktivitet. Oppstart av egen næring for å bedre familiens inntektsstrøm gir bedret levestandard. I tillegg vil et lån ofte gi fattige det de trenger for å komme seg etter naturkatastrofer, konflikter og andre uforutsette økonomiske og sosiale vanskeligheter. Det gjør det også mulig for enkeltpersoner å ta kontroll over sin egen situasjon.

Klienthistoriene våre gir eksempler på mikrofinans i praksis.

Lenker til mer informasjon om mikrofinansindustrien finner du under seksjonen "Hva gjør vi?".
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo