Gå til innholdet

Finansiell avkastning

Når mulige investeringsobjekter identifiseres, legges det vekt på at selskapene har et betydelig vekstpotensial i sitt lokale marked, samtidig som de er finansielt bærekraftige.

Gjennom sine investeringer vil NMI arbeide sammen med selskapets ledelse for å utvikle det finansielle potensialet i selskapet. Når vi går inn på eiersiden, tar vi gjerne sikte på å være der i 5-8 år, men vi vil løpende vurdere hvilken eiersammen setning selskapet er best tjent med.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo