Gå til innholdet

sosial utvikling

NMI investerer i mikrofinansinstitusjoner som har klare sosiale mål og som arbeider systematisk med å nå dem . De sosiale målene for en mikrofinansinstitusjon kan være generelt utformet eller unike for virksomheten. I tillegg må mikrofinansinstitusjonene oppfylle visse generelle standarder til hvordan de arbeider med sine kunder.

For å sikre at viktige sosiale og finansielle mål blir nådd, stiller NMI krav til mikrofinansinstitusjonenes måling og rapportering.  Dette gjør det mulig for oss å foreta en helhetlig vurdering av virksomheten. Måling og rapportering av sosial utvikling innebærer dessuten at vi kan dokumentere hvilken effekt mikrofinans har på livet til fattige – og vise at mikrofinans kan være et effektivt verktøy for å redusere fattigdom og skape arbeidsplasser.

I mikrofinansbransjen er man blitt enige om et sett standarder for god kundebehandling, kalt Client Protection Principles (CPP). Alle mikrofinansinstitusjonene som NMI investerer i, har gitt sin tilslutning til disse prinsippene, og vi overvåker jevnlig at de holder seg til dem.  Gjennom The Smart Campaign støtter NMI arbeidet med å sikre at flest mulig mikrofinansinstitusjoner arbeider i tråd med CPP. 

Microfinance Information Exchange (MIX) er en bransjeorganisasjon som utarbeider objektiv, kvalitetssikret og relevant informasjon for mikrofinanssektoren, basert på innrapportering fra over 2000 institusjoner fra hele verden. NMI er medlem av MIX, og er en pådriver for at institusjonene som vi har investert i, rapporterer til MIX.
 
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo