Gå til innholdet

mer om NMI

NMI ble etablert i 2008, som et samarbeid mellom offentlige myndigheter og private investorer. Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, representerer den norske stat. De private investorene består av DNB, Ferd, KLP og Storebrand. NMIs overordnede mål er å styrke fattiges posisjon i utviklingsland, gjennom å bidra til å skape arbeid og velferd på et bærekraftig grunnlag. Dette gjøres gjennom å investere i og støtte mikrofinansinstitusjoner.

NMI består av NMI AS og NMI-fondene (NMI Global Fund, NMI Frontier Fund og NMI Fund III). Alle fondene er etablert i henhold til norsk lovgivning. NMI AS ble etablert som et norsk aksjeselskap, som komplementar og porteføljeforvalter for NMI fondene.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo