Gå til innholdet

Hvordan arbeider vi?

NMI vurderer mulige investeringer etter en rekke kriterier. Her finner du mer om hvordan vi velger dem ut og hvordan vi arbeider med dem.

Geografi

For å oppnå finansiell og sosial avkastning har NMI valgt å konsentrere seg om Afrika sør for Sahara og sør- og sør-øst Asia.  Gjennom å velge ut enkelte land kan vi utnytte vår ekspertise og ressurser på en best mulig måte.

SEGMENT INNENFOR MIkROFINANs

NMI investerer i bærekraftige mikrofinansinstitusjoner som har tydelige sosiale og finansielle målsetninger. Den typiske investeringskandidaten er en veletablert, lisensiert mikrofinansinstitusjon i sitt marked. Institusjonen har konkrete planer og ambisjoner om å nå flere fattige og tilby dem stadig forbedrede finansielle tjenester.

INSTRUMENTBRUK

NMI tilpasser sine investeringsinstrumenter til behovet i den enkelte mikrofinansinstitusjon. Ved å være en langsiktig finansiell partner, følger NMI institusjonen gjennom selskapets ulike faser og kan tilby bruk av instrumenter på en fleksibel måte.

Gjeld

NMI tilbyr gjeldsinstrumenter til selskaper.  Formålet er finansiering av vekst i selskapenes utlånsportefølje. Gjeldsproduktene kan vanligvis tilbys i lokal valuta og er ofte selskapets første kontakt med NMI. Lånene tilpasses selskapets behov når det gjelder løpetid og avdragsprofil.

ANSVARLIG LÅN

NMI har også mulighet til å tilby ansvarlige lån til finansinstitusjoner. Konvertible gjeldsinstrumenter kan også være et alternativ, alt etter situasjonen i den enkelte mikrofinansinstitusjon.

EGENKAPITAL

I selskaper som viser en god veksttakt og en sterk finansiell og sosial resultater, kan NMI investere egenkapital. På denne måten ønsker NMI å bidra til at den gode utviklingen i selskapet fortsetter.

Arbeidsform

Det er viktig for NMI å videreutvikle sine porteføljeselskaper både på det sosial og finansielle området.  Vi oppnår dette ved å bruke et spekter av investeringsinstrumenter, være tilstekkelig fleksible til å kunne vokse sammen med institusjonen over tid, og utøve vårt eierskap på en god måte.

lesmer

 

Støtteordninger

For å kunne være en attrativ investor har NMI to verktøy som hjelper mikrofinansinstitusjonen til å nå sine sosiale og finansielle mål; Teknisk Assistanse og Valutasikringsordning.

ikon2
NMI mener at Teknisk Assistanse er grunnleggende for å videreutvikle mikrofinansinstitusjoner slik at de når sine mål.

lesmer
ikon1
NMI ønsker å skape verdier gjennom å tilby finansiering i lokal valuta og samtidig ha en fornuftig finansiell avkastning i forhold til risiko. 


lesmer
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo