Gå til innholdet

arbeidsform

NMI vil at porteføljeselskapene skal vokse og utvikle seg, og på den måten bli en fremtredende aktør i sitt lokale marked. Når det gjelder egenkapitalinvesteringer ønsker NMI primært å ta tydelige eierposisjoner (10-30 %) i selskapet. Slik kan NMI i fellesskap med selskapets ledelse bidra til vekst, utvikling og å utnytte muligheter som oppstår i markedet. NMI engasjerer seg i alle sider ved selskapets drift, og utvikler, i samarbeid med selskapets ledelse, strategi og vekst. Dette gjøres gjennom kompetansebygging i organisasjonen, blant annet gjennom prosjekter finansiert under Teknisk Assistanse.
Grooming Lagos branch visit
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo