Gå til innholdet

Mer om Teknisk Assistanse

NMI mener at Teknisk Assistanse er grunnleggende for å støtte mikrofinansinstitusjonen i deres arbeid for å nå sine mål. Gjennom vår ordning for Teknisk Assistanse søker NMI å sikre at mikrofinansinstitusjoner og deres ledelse settes i stand til å gjennomføre sin forretningsplan. Utvikling av organisasjonens kompetanse og produkter er typiske hovedsatsingsområder for Teknisk Assistanse.

Teknisk Assistanse kan gis til alle selskaper hvor Frontier Fund og Fund III har investert. 

NMI Teknisk Assistanse er finansiert gjennom midler fra Norad. Siden etableringen av ordningen i 2010 har NMI støttet mer enn 20 prosjekter.  Hovedområdene for prosjektene se du nedenfor.

1a_Omraader_gjennomforte_prosjekter_Teknisk_assistanse

 

   

For å sikre forankring og eierskap i prosjektene trekke mikrofinansinstitusjonene inn i arbeidet med å utarbeide prosjektet og valg av konsulenter. Dessuten må institusjonen selv finansiere en andel av prosjektet.

2a_Geografisk_gjennomforte_Teknisk_assistanse

Prosjektene legger vekt på å velge lokale konsulenter, slik at lokal kompetanse støttes og utvikles.

 
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo