Gå til innholdet

mer om Valutasikringsordningen

I fremvoksende markeder kan valutakurssvingningene være store. Det kan være svært dyrt og kanskje i praksis umulig å avdekke denne risikoen, gjerne fordi det lokale valutamarkedet ikke er så velfungerende. NMI kan likevel - i enkelte tilfeller - tilby finansiering i lokal valuta, takket være en valutasikringsordning som er finansiert av Utenriksdepartementet. Valutasikringsordningen bidrar dermed til å bøte på følgene av at det lokale valutamarkedet ikke fungerer som det burde.


Når en mikrofinansinstitusjon kan finansiere seg i lokal valuta, får den en langt mer forutsigbar finansieringskostnad. Det gjør det lettere for institusjonen å planlegge virksomheten og nå sine finansielle og sosiale mål. For investorene i NMI innebærer ordningen at risikoen ved å investere i land med store valutasvingninger blir dempet noe.

Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo