Gå til innholdet

Kenya Women Microfinance Bank

 Type investering: Egenkapital
 Dato for investering: 4 mars 2014
 Investert beløp:  685 millioner KES
 Eierandel: 10%
 Satus investering:  Løpende
Link til hjemmeside:  www.kwftbank.com

Selskapet har også innfridd et tidligere lån på 325 millioner KES fra september 2010.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo