Gå til innholdet

LOLC Micro Credit Ltd (LOMC)

Type investering: Senior lån
Dato for investering: 26 august 2011
Investert beløp: 4,5 millioner USD
Status investering: Innfridd
Link til hjemmeside: www.lolcmicrocredit.com
 
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo