Gå til innholdet

NMI Fund III låner 20 milliarder Kambodsjanske Riel (USD 5,0 millioner) til AMK Microfinance Institution Plc, en mikrofinans institusjon i Kambodsja 

Oslo, Norge - juni 2016: NMI Fund III annonserte at de låner ut 10 milliarder KHR (ca. USD 2,5 millioner) til AMK Micrifinance Institution Plc ("AMK") som den første av to utbetalinger på totalt USD 5 millioner. AMK er en stor og veletablert MFI med en lang erfaring og lønnsom drift i Kambodsja. Selskapet opererer i 12 000 landsbyer over hele landet. AMK fokuserer på å gi gruppe lån til kunder med lav inntekt i rurale distrikter i Kambodsja (90%), hvor hovedtyngden av låntagerne er kvinner (90%). Selskapet betjener i dag mer enn 330 000 kunder, og har en utlånsportefølje på over USD 145 millioner.

Njord Andrewes, en investeringsdirektør i NMI Fund III, uttalte: "Vi er glade for å jobbe med AMK, en av de største og mest respekterte MFIene i Kambodsja. Kambodsja er fortsatt en av de fattigste landene i Sørøst-Asia. AMK sin ledergruppe og ansatte er dedikert til å gi finansielle tjenester til den fattige delen av samfunnet og har bevist et sterkt sosialt engasjement. NMI Ledelsen mener at denne institusjonen er svært attraktivt fra et sosialt synspunkt siden selskapets forretningspraksis samsvarer godt med misjon og visjon. Nesten halvparten av de nye lånegruppene lever under fattigdomsgrensen i Kambodsja. I tillegg er AMK en av de få store mikrofinansinstitusjoner i Kambodsja med fokus på gruppelån modellen.

Om AMK
AMK er en av eldste mikrofinansselskaper i landet og opererer i distriktene og stammer fra kreditt- og spareprogrammet for Concern Worldwide i Kambodsja på 1990-tallet. Selskapet ble registrert i 2003 av National Bank of Cambodia og fikk tillatelse til å motta innskudd i 2010.

AMK sin visjon er «et kambodsjansk samfunn der innbyggerne har lik og tilstrekkelig økonomiske og sosiale muligheter til å forbedre sine levekår, og hvor de kan bidra til den generelle utviklingen av landet." AMK misjon er "å hjelpe et stort antall fattige folk til å forbedre sin levestandard gjennom tilbud av hensiktsmessige og bærekraftige mikrofinanstjenester. "
 

 
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo