Gå til innholdet

NMI gir lån til indonesiske PT Bina Artha

I august 2015 annonserte NMI Fund III at de låner ut 1,1 millioner USD  til PT Bina Artha Ventura. Bina Artha er en raskt voksende mikrofinansinstitusjon i Indonesia, og betjener mer enn 150.000 klienter, hovedsakelig kvinner. 
Mer enn 80 % av disse bor i distriktene eller i semi-rurale områder av øya Java. Bina Arthas bruttolåneportefølje er på omtrent 10 millioner USD, og gjennomsnittlig utestående lånestørrelse er 80 USD.

Bina Artha har som mål å gi «spesialiserte finansielle tjenester til den yrkesaktive lavinntektsdelen av befolkningen, på en rettferdig, transparent, effektiv og bærekraftig måte». Selskapets visjon er «å være en ledende leverandør av spesialiserte finansielle tjenester».

Endelig et langsiktig partnerskap
Njord Andrewes, investeringsdirektør i NMI, hadde følgende å si om nyheten:
– Bina Artha har vært i stand til å holde fokus på sin misjon om å tjene utelukkende mennesker med lav inntekt, med liten eller ingen tilgang til den formelle finanssektoren. Omtrent 87 % av Bina Arthas klienthusholdninger har en inntekt per husholdningsmedlem på mindre enn 3 USD per dag, og kun 5 % av Bina Arthas kunder har lån hos andre institusjoner. Kombinasjonen av oppsøkende virksomhet, introduksjon av nye produkter og sterk forpliktelse til prinsippet om kundebeskyttelse gjør oss glade for å bli en langsiktig partner med denne institusjonen.

Også Christian Banno, administrerende direktør i Bina Artha, er fornøyd med utfallet:
– NMI har fulgt utviklingen av Bina Artha siden 2012, og har sammen med andre partnere støttet oss i utviklingen av våre individuelle låneprodukter. NMI har samme mål og visjon som oss, og vi er derfor svært fornøyde med å kunne ta forholdet til neste nivå, og endelig starte et langsiktig partnerskap.

Link: Om Bina Artha (www.bina-artha.net)
 
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo