Gå til innholdet

Fusion Microfinance mottar prisen "Organization of The Year"

Fusion Microfinance Pvt. Ltd, en mikrofinansinstitusjon i NMI Frontier Fund . I januar 2015 ble de kåret av Microfinance India til «Organization of The Year 2014», i klassen mellomstore og små organisasjoner.
Microfinance India er en nasjonal interesseorganisasjon som har som mål å engasjere ulike interessenter og å utvikle en helhetlig visjon for hele sektoren. 

NMI investerte ca. 3 millioner USD i februar 2013. Siden den opprinnelige investeringen har omfanget av klienter Microfinance India når, vokst med nesten 400 %.

Har nådd i underkant av 300.000
Fusion Microfinance ble opprettet av Mr. Devesh Sachdev og Mr. Ashish Tewari i 2010. Etter en beskjeden begynnelse, har Fusion etablert seg som en seriøs aktør i den nord-sentrale delen av India.
Fusions strategi er å være forsvarlig innen utlån, inneha godt styresett, oppnå varig vekst, ha visjonsklarhet og evne å takle endringer i teamet. Denne visjonen, sammen med støtte fra interessenter, har hjulpet organisasjonen med å vokse – midt i mikrofinanskrisen i India.
Fusion arbeider hovedsakelig i rurale og semi-urbane områder, hvor de tilbyr finansielle tjenester til kvinner som tilhører den økonomisk og sosialt belastede delen av samfunnet. Over 85 % av organisasjonens aktive lånekunder tilhører det marginaliserte samfunnet, og Fusion skal ha nådd ut til mer enn 288.139 kunder siden oppstarten. Ansvarlig finans- og kundebeskyttelse har styrket Fusion som en merkevare som strengt overholder RBIs direktiver og retningslinjer for bransjen.

Om ACCESS-ASSIST
ACCESS-ASSIST er en offentlig veldedig stiftelse, med mandat til å arbeide på alle nivåer i den finansielle verdikjeden. De organiserer etterspørselen ute i feltet, samtidig som de engasjerer tilbydere og arbeider for økt kapitalflyt til de fattige.
Microfinance India Awards, etablert av ACCESS med støtte fra HSBC, presenteres årlig. Prisen løfter frem enkeltpersoner og institusjoner som utrettelig har engasjert seg i sektorspørsmål og bidratt til vekst.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo