Gå til innholdet

NMI gratulerer Utkarsh og RGVN med prinsippavgjørelse

Utkarsh Micro Finance Private Limited og RGVN (North East) Microfinance Limited har fått prinsippavgjørelse fra Reserve Bank of India (RBI) om å kunne opprette små finansbanker. Dette er en ny type bank som RBI håper vil øke tilgangen til finansielle tjenester  for den fattige delen av befolkningen.
RBI mottok hele 72 søknader fra mikrofinansbanker, og RGVN og Utkarsh var to av bare ti institusjoner som i september 2015 fikk godkjenning. Det primære målet til en mikrofinansbank er å tilby grunnleggende banktjenester, som aksept av innskudd og utlån til grupper uten tilgang til og med delvis tilgang til finansielle tjenester.

Detaljert utvelgelsesprosess
I utvelgelsesprosess vurderte RBI soliditet, foreslått forretningsplan, passform og riktig status basert på selskapsgjennomgangsrapporter fra regulatorer, etterforskningsbyråer, banker etc. En viktig faktor var foreslått rekkevidde mot områder hvor mange ikke har tilgang til finansielle tjenester.

Njord Andrewes, investeringsdirektør hos NMI og RGVN-styremedlem hadde dette å si om tildelingen: – NMI er glad for å se at mange år med hardt arbeid og engasjement fra RGVN-ansatte resulterer i at de mottar denne lisensen. Dette er et stort øyeblikk for RGVN og Nordøst-India, og vi er glade for å kunne støtte arbeidet som har vært en visjon for organisasjonen i mange år. 

Knut Frigaard, investeringsdirektør hos NMI og Utkarsh-styremedlem, sa dette da han hørte nyheten: – Vi er veldig stolte av prinsippavgjørelsen RBI har gitt til Utkarsh. Dette er et sterkt tegn på tro, og vil tillate Utkarsh å fortsette med å tilby grunnleggende banktjenester til de fattige i Nord-India.

Norsk Mikrofinansinitiativ har støttet Utkarsh siden 2010 og RGVN siden 2014.

Om Utkarsh:
Utkarsh Micro Finance Private Limited er en mikrofinansinstitusjon som fokuserer på å betjene de svært lite utviklede nordlige statene i India. Utkarsh er registrert hos Reserve Bank of India som Non-Banking Finance Company-MF, og har kontor og hovedkontor i Varanasi (Uttar Pradesh). Utkarsh tilbyr finansielle og ikke-finansielle tjenester til befolkningen som har ferdigheter, men som mangler kapital. Institusjonen har lenge tilbudt kreditt under solidaransvar og forsikring, og tilbyr nå også lån til småbedrifter samt pensjonsprodukter. 
Utkarsh har også samarbeidet med Samutkarsh Welfare Society om å tilby blant annet yrkesopplæring, helsetiltak og økonomisk bevissthetstrening. 

Om RGVN:
RGVN er en Non-Banking Financial Institution-MFI, som fokuserer utelukkende på det nordøstlige India. Selskapet ble etablert i 2010, og har sine røtter fra utlåns- og spareprogrammet til RGVN Society, som ble grunnlagt som en NGO i 1990. Per mars 2015 opererer RGVN i fem delstater i Nordøst-India, hvor de betjener mer enn 226 000 låntakere. RGVNs mål er å forbedre livskvaliteten til underprivilegerte i nordøst gjennom å gi økonomiske og andre støttetjenester. Institusjonens visjon er å tjene hele den nordøstlige regionen, og å påvirke 500 000 kunder innen år 2017.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo